Robotceller enligt dina önskemål

När du behöver en speciallösning och vill kunna anpassa både robotcell och styrning efter olika processer.  AtLid har bred kunskap kring marknadens olika tillverkare och kan både anpassa lösning och gränssnitt efter din tillverknings unik behov. 

Skapa automatisering med hjälp av robotceller

Hos oss kan du helt enligt dina tillverkningsprocesser skapa robotceller som ger dig bättre flöden och säkrare produktion. AtLid har bred erfarenhet av kompletta lösningar där både robot, rörelse- och robotprogrammering, operatörens behov och tekniken sätts ihop till lösningar som passar tillverkningen fullt ut. Palletering, mätning, fasning, montering och så kallad robotbetjäning är några exempel. Vi har också erfarenhet av förpacknings- och plåtarbetningsmaskiner. Men det är speciallösningar som är vår styrka när det handlar om robotceller, och med specialistkunskap påverka konstruktioner av maskiner och lösningar, såväl som pedagogiska gränssnitt mellan maskin och operatör innebär att ditt företag kan få en lösning som är skräddarsydd ner till minsta funktion och rörelse.​​​​​​​

När du vill skicka order direkt till roboten

Lösningar som ger dig möjlighet till en orderstyrd tillverkning är en självklarhet för oss. Genom bred kunskap inom MCS, Master Control System, ser vi till att du kan synka tillverkning med affärssystem och så att din personal kan få en överblick över den löpande tillverkningen samtidigt som de kan skicka ordrar direkt till tillverknings-maskinerna. Vill du veta mer om vad AI och robotceller kan innebära i ett automatiserat produktionsflöde? Ring oss eller skicka ett meddelande i formuläret här bredvid.


Kontaktperson

Gunnar Wikstrand
gunnar.wikstrand@atlid.se
​​​​​​​+46 510 801 10