Automatisering är framtidens melodi

Att ha en bra produkt är en viktig början, men idag är tillverkning och framställning stora bidragande orsaker till företags framgångar och konkurrenskraft. Genom att stärka din tillverkning med automatiserad teknik kan den både bli mer optimerad, men också säkrare och pålitligare. Vi hjälper gärna till.

Automatisering är en nödvändighet i 4.0 industri

AI, automatisering och intelligent självstyrning av maskiner är konkurrenskraft som få industrier klarar sig utan idag. Samtidigt kan det vara en utmaning, speciellt för mindre företag, att kontinuerligt både kunna investera och göra plats för utveckling och samtidigt ha fullt fokus på pågående produktion, arbeta in nya kunder och bevaka konkurrenter. Vårt mål är att svensk industri alltid ska ha de bästa förutsättningarna att på hemmaplan kunna hitta idéer på teknik, system och automatiseringslösningar som ger verklig konkurrenskraft. Det har varit vår uppgift sedan 2013. 

Vi har följt automatiseringsutvecklingen sedan 80-talet

Ett gott råd är att välja en partner som förstår alla delar och kan se helheten när det handlar om automatisering. Ända sedan 80-talet har grundarna i AtLid arbetat automatiseringsteknik inom olika branscher och med olika delar. I utvecklandet av ATLID har vi medvetet valt att ta uppdrag från många branscher och ständigt driva på för att utveckla oss själva och vår kunskap. Det gör att vi idag inte bara har en bred erfarenhetsbas av hur olika marknader och tillverkningsprocesser ser ut. Du kan få hjälp med att bygga ställverk, konstruktioner av maskiner precis lika väl som design av hela flödesschema och säkerhetsprocesser. Det ger dig utveckling i stort, men också kontroll på avgörande detaljer. Framför allt har du alltid ett kunnigt bollplank och en partner som vill och kan hjälpa ditt företag framåt. 

Automatisera idag och utnyttja framtidens teknik imorgon

Alla idéer, lösningar och konstruktioner som du får av oss bottnar i ditt företags behov. Vad behöver din tillverkning för att kunna optimeras? Vilka flöden finns i produktionen och var finns säkerhetsrisker, svaga punkter och maskiner där det blir stopp för ofta? Utan att förstå din affärsidé, dina branschvillkor, föreskrifter och tillverkning, går det inte att vara en hjälp för att flytta fram dina positioner på marknaden eller muta in nya marknadsdelar. 
Allt är faktorer som vi tar hänsyn i arbetet med att programmera styrutrustningar, bygga upp helt automatiserade processer eller bygga automatiserade maskiner. Tack vare kunder inom många olika branscher har vi kunskap om vilka lösningar och system som finns på marknaden. Det ger trygghet när det handlar om att modernisera befintliga system och vid support, eller när du behöver göra investeringar i ny teknik.

Agilt arbetsätt gynnar automatisering

För att alltid kunna leverera kvalitet arbetar ATLID agilt i alla projekt. Det är en försäkran om att det du beställer tar dig fram till en lösning som du behöver och som gör nytta i ditt företag. När uppdraget är definierat levererar vi i mindre steg, där del för del och bit för bit fogas ihop till den färdiga lösningen. Det ger dig möjlighet att utvärdera vad vi kommit fram till, justera och modifiera under processen, så att du verkligen får den automatiseringsprocess du behöver. Att tidigt förstå förändringar eller lyfta utmaningar sparar tid och gör arbetet effektivare. Dessutom blir resultatet av delmålen bättre, något som helheten bara vinner på. Hos oss får du alltid system med hög integritet, vilket betyder att den viktigaste funktionaliteten alltid byggs på stabilast möjliga sätt. Vi ser alltid till att ditt ordersystem och SCADA kan spara och uppdatera information i PLC-systemen så att du aldrig tappar viktig och känslig affärsinformation.

Ytterligare fem anledningar att välja ATLID:

  • Expertkunskap inom elkonstruktioner, elinstallationer och eldragning i maskiner inom industriell tillverkning.
  • Expertkunskap inom byggnation och dimensionering av ställverk och appartskåp för processer inom maskinstyrning och industriell tillverkning.
  • Erfarna projektledare, programmerare och utvecklare inom SCADA, datastödslösningar, affärssystem och maskinstyrning.
  • Kunskap inom säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöregleringar i kombination med utveckling av automationsprocesser för effektivare tillverkningsflöden.
  • Erfarenhet av eftermontering, ombyggnad av befintliga maskiner och supportstöd.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss och ställ frågor om automatiserade processer och teknik som kan förbättra ditt företags produktion. Ring oss på
​​​​​​​+46 510 801 10 eller skicka ett mejl.
Välkommen!