Renare badanläggning med smart vattenteknik

En säker drift som övervakar behov av vattenrening, sparar enerig och ger löpande vattenanalyser med minimal personell övervakning. Här kan du få hjälp när det är dags att bygga ett nytt badhus eller om befintlig badanläggning är redo för en omfattande renovering.

Vattenbehandling med hjälp av automatisering

ATLID:s vattenbehandlingssystem är fött ut ett behov att kunna uppdatera badanläggningars vattenbehandling och rengöring med hjälp av automatiserade processer. Genom att lösningen är skalbar fungerar den både på stora och små anläggningar. Det är en lösning som innebär att all utveckling av hårdvara och mjukvara är gjord i ett system där leverantören kan garantera att reservdelar och utvecklingsmöjligheter kommer finnas under lång tid framåt. Med två varianter, där Control passar för anläggningar med höga krav och Basic är perfekt för enklare badanläggningar, kan de flesta behov täckas in. Oavsett så bygger båda lösningar bygger på Eco-drift där behovet av energi optimeras efter efterfrågan, precis som mängd av kemikalier som krävs för rening. Tillsammans med rätt dimensionerade ställverk där alla delar är balanserade efter behov av elektricitet och ingångar som badanläggningar behöver. Alla värden loggas och är sökbara i systemet, och övervakning kan göras i olika gränssnitt med SCADA och en surfplatta eller en smarthphone. Självklart ingår support.

Eftermontering och retrofit gör din badanläggning som ny

Modernisera genom att byta ut och uppgradera. Tillsammans med oss och ett system som utvecklats för att kunna hjälpa nybyggda såväl som gamla anläggningar kan du alltid ha ett effektivt och väl optimerat system för övervakning och en trygg rening av vattnet. Efter att ha gjort en behovsanalys och sett över anläggningen får du förslag på vad dina system behöver för att uppdateras och hur det effektivast på till verklighet. Eco-drift är en förutsättning i varje modern badanläggning. Därför är en viktig del i lösningen ett resultat där reningen anpassas så att den klarar alla krav, men också kan minimera resurser och maximera effekt. Helt efter behov och efterfrågan.

Vill du veta mer? skicka ett meddelande till oss här bredvid. Vi hörs!

Kontaktperson

Albin Larsson-Pierre​​​​​​​albin.larsson@atlid.se
​​​​​​​+46 510 801 10